Wszystkie jednostki OSP są gotowe do działań

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. Jak co roku w dniach 7 ? 24 października komisja złożona z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie przeprowadziła okresowe przeglądy techniczne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających pojazd przystosowany do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych z terenu powiatu czarnkowsko ? trzcianeckiego.

Prowadzone czynności kontrolne polegały m. in. na sprawdzeniu:

  • sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego oraz innego  sprzętu pożarniczego,
  • stanu zaplecza obsługowo ? naprawczego i garażowego,
  • całej wymaganej dokumentacji jednostki,
  • stanu bhp sprzętu i pomieszczeń.

Należy podkreślić, że druhowie z należytą starannością dbają o posiadane pojazdy i sprzęt co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Komisja przeprowadzająca przeglądy stwierdziła, że wszystkie jednostki z terenu powiatu są w ciągłej gotowości do prowadzenia działań we wszystkich dziedzinach ratownictwa.

Asp. Artur Kłos /KP PSP Czarnków