Wypoczynek przebiega bezpiecznie

Najnowsze Wałcz

      WAŁCZ. Podczas wakacji policjanci wspólnie z innymi służbami kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Do tej pory w powiecie wałeckim nie odnotowano żadnej nieprawidłowości ze strony organizatorów  i   opiekunów obozów i kolonii.

– Ostatnia   kontrola   obozu   w   Stanicy   Harcerskiej   w   Tucznie potwierdza rzetelne podejście organizatorów do swoich obowiązków ? zwraca uwagę rzecznik wałeckiej komendy  mł. asp. Beata Budzyń.

Policjanci i strażacy muszą mieć pełne rozeznanie o miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwłaszcza tych w lasach pod namiotami. Odwiedzają każde z nich.

-Sprawdzają, czy właściwie oznakowany jest dojazd do bazy biwakowej, czy właściwie sprawowana jest opieka nad wypoczywającą młodzieżą, czy  przebywający  w  lesie  obozowicze  we  właściwy   sposób   korzystają   z   ogniska,   jak   działa łączność  itp. ?kontynuuje Budzyń. –Kontrole są świetną okazją do spotkania z harcerzami i zuchami. Mundurowi sprawdzają, czy młodzi ludzie wiedzą, co robić i gdzie się skryć w razie porywistych wiatrów lub burzy, czy znają drogi ewakuacyjne. Ponadto udzielają instruktażu, jak zachować się w razie zagubienia się w lesie, gdy zauważą pożar lasu, albo jak zachować się w kontakcie ze zwierzyną leśną.  W ramach kampanii ?Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą? poruszają również temat prawidłowego zachowania się na kąpieliskach.  

Obecnie w Stanicy Harcerskiej w Tucznie wypoczywają młodzi ludzie z Warszawy, Poznania i Koszalina.

(Red.)

 Źródło: KPP Wałcz