Wiata się buduje

Najnowsze Złotów

KRAJENKA. Przy Stadionie Miejskim w Krajence trwa budowa wiaty integracyjnej.  Nowy obiekt przyczyni się do rozwoju aktywności  lokalnej społeczności, zapewniając jej tym samym bezpieczną i zdrową rekreację.

Umowa  na realizacje inwestycji pn. ?Budowa wiaty integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajence?  zastała zawarta  pomiędzy Ludowym Zespołem  Sportowym Iskra Krajenka a  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zadania wykonany będzie m.in. chodnik z kostki brukowej, który połączy furtkę z wiatą.  Zakupionych zostanie 10 ławostołów oraz 2 komplety gry plenerowej molkky. Przy wiacie stanie betonowy grill. Pojawia się tez nasadzenia.

Wartość inwestycji – 58 374 zł, z czego dofinansowanie pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska wynosi 46 039 zł, pozostałe 12 335  zł to środki własne beneficjenta czyli Ludowego Zespołu Sportowego Iskra Krajenka.

(WM)

 Źródło:krajenka.pl