Z Ciosańca do Pniewa szerszą drogą

Najnowsze Złotów

CIOSANIEC ? PNIEWO. W powiecie złotowskim rozrasta się infrastruktura drogowa. Po Skokach,  gdzie zakończono już budowę chodnika, Paruszce i Czernicach, gdzie prace w tym zakresie jeszcze trwają, przyszedł czas na Ciosaniec. We wsi rozpoczęły się właśnie prace  związane z poszerzeniem jezdni.

 

Na odcinku 4 kilometrów, tj. od Pniewa do Ciosańca  droga będzie  szersza o metr.  Aktualnie  roboty skupiają się na korytowaniu gruntu na głębokość 30 centymetrów i podbudowie  z kruszywa łamanego. Po zakończeniu tych prac ogłoszony zostanie przetarg na pokrycie poszerzonego odcinka asfaltem o grubości 4 centymetrów. Docelowo, na całej powierzchni jezdni planuje się wylanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej ? wyrównawczej i ścieralnej.

 (Red.)

Źródło: zlotow-powiat.pl

Poziom zaawansowania robót w towarzystwie sołtys Ciosańca Jolanty Grzonki i Andrzeja Jasiłka, którzy zabiegali o tę inwestycję, oceniali Starosta Złotowski Ryszard Goławski i dyrektor PZD w Złotowie Mirosław Jaskólski.