Z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o schroniskach dla zwierząt

Najnowsze Piła Wydarzenia Zwierzęta

Zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Kurkowskim, pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw Zwierząt, w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt  bezdomnych w Polsce.

 Schroniska, w których znajdują się bezdomne zwierzęta będą musiały dostosować warunki ich bytowania do nowego rozporządzenia określającego m.in. powierzchnię kojców czy sposób przechowywania karmy i innych.

 Zapraszamy wszystkich odpowiedzialnych za działalność, finansowanie oraz nadzór nad schroniskami na spotkanie w dniu 15 wrzesień 2022 r. (czwartek), godz. 12.oo. do Centrum Integracji Społeczno- Kulturalno-Naukowej “ISKRA”,  w Pile przy ul. Kilińskiego 12.

 Planujemy dwa spotkania w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania schronisk dla bezdomnych zwierząt. Pierwsze, o godzinie 12.oo, kierowane dla wójtów, burmistrzów prezydentów, prowadzących schroniska, lekarzy weterynarii oraz Powiatowych lekarzy weterynarii. Drugie, o godzinie 17.oo, przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupami nieformalnymi, aktywistami oraz wszystkich miłośników zwierząt, działające w obszarze bezdomności zwierząt.

 W programie przewidujemy:

1/ Wystąpienie Pana Wojciecha Kurkowskiego, pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw Zwierząt,

2/ Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii (w trakcie),

3/ Wystąpienie prowadzącego schronisko w Pile (w trakcie),

4/ dyskusja – czas na pytania.

 Zapraszamy na spotkanie.

Artur Łazowy

 Przyjaciele Zwierząt w Pile

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA