Z wizytą w Jordan University of Science and Technology

Edukacja Kultura Najnowsze Piła Podróże Wydarzenia

ANS w Pile z wizytą w Jordan University of Science and Technology – jednej z 500 najlepszych uczelni na świecie

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, współpracuje od dawna z tą prestiżową uczelnią w ramach programu Erasmus+, jednakże dzięki wizycie delegacji pilskiej ANS w Jordanii, wzajemne relacje zostaną jeszcze poszerzone. Mowa o kierunku ratownictwo medyczne.

– Wzmocnienie współpracy dla kierunków medycznych, jest dla nas szczególnie ważne z uwagi na ogromny prestiż i doświadczenie Jordańskiej Uczelni. Należy ona do światowej czołówki zarówno wg. rankingu Szanghajskiego (grupa 300 najlepszych uczelni) oraz Times Higher Education (grono 600 najlepszych uczelni). Tego typu kooperacja, pozwoli nam jeszcze bardziej podnosić jakość kształcenia i tworzy szanse dla doskonalenia kompetencji naszej kadry akademickiej – podsumował Rektor pilskiej ANS, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS

Podczas grudniowej wizyty w Jordan University of Science and Technology (JUST) w Irbid, delegacja z Piły, spotkała się z Władzami Rektorskimi, z Dziekanami, ale również ze studentami uczelni. – Istotne dla przyszłej współpracy i wymiany studentów, było w szczególności porównanie jordańskiego systemu punktów, bazującego na modelu amerykańskim, z obowiązującym w ANS w Pile, systemem ECTS i osiągnięcie porozumienia, co do metod przenoszenia osiągnięć dydaktycznych studentów. – dodał uczestniczący w wizycie dr Paweł Dahlke, prof. ANS – Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów Program Erasmus+ nie był jedynym z poruszanych wątków. Władze obydwu instytucji postanowiły, że podpiszą porozumienie, które otworzy drogę m.in. do wspólnych badań naukowych.

Podczas wizyty w JUST, Kierownicy Katedr ANS w Pile: Budownictwa (dr inż. Mahmoud Hsino), Fizjoterapii (dr Anna Różańska-Kirschke) oraz Pielęgniarstwa (dr Małgorzata Lesińska-Sawicka), zwiedzili bazą dydaktyczną uczelni oraz laboratoria, wybrane prace badawcze, jak również  szpital w Irbid, działający na zasadach szpitala uniwersyteckiego.
Ciekawa była również infrastruktura, wykorzystywana do badań wytrzymałości materiałów stosowanych w obszarach aktywnych sejsmicznie oraz aparatura do badań technologii betonu.

Kadra pilskiej ANS również chętnie dzieliła się wiedzą m.in. na temat praktyczności kształcenia w zakresie nauk medycznych oraz technicznych. – Wizyta w JUST dała możliwość zaprezentowania wdrożonego w ANS w Pile, modelu studiów dualnych, dzięki czemu nasz partner zyskał większą wiedzę na temat specyficznej, istotnej roli jaką odgrywają akademie nauk stosowanych w polskim, a także europejskim modelu szkolnictwa wyższego. – dodał Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS. W tym również kontekście dyskutowano o znaczeniu więzi nauki z przemysłem i biznesem oraz o zmianie postrzegania roli uczelni w życiu społeczności lokalnych w skali subregionalnej i ogólnokrajowej.

Delegacja z Piły, miała również okazję zobaczyć nowoczesny Instytut Nanotechnologii, gdzie prowadzone są między innymi badania nad nowoczesnymi polimerami, inteligentnymi materiałami konstrukcyjnymi, innowacjami w dziedzinie fotowoltaiki oraz magazynowania energii, ale również nanotechnologii w farmakologii.
Ważne było dla nas także spotkanie z Aryaf Al-rousan – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Yarmouk University w Irbid, w czasie, którego, rozmawialiśmy o przyszłej współpracy w Programie Erasmus+ – dodał Łukasz Marczak, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Pracownicy jordańskiego Uniwersytetu, zaprosił również pilską delegację, do uczestnictwa w specjalnym, jednodniowym programie kulturo-poznawczym, dzięki czemu kadra ANS w Pile poznała bliżej kulturę Jordanii. Pozwoli to lepiej przygotować się do dalszej, poszerzonej współpracy i goszczenia studentów oraz kadry akademickiej JUST w Pile. – podsumował Łukasz Marczak.

Aleksandra Fabiszak
Kierownik Działu Rektora
Rzecznik prasowy
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile