Zabytki w mieście. Kolejne dofinansowanie renowacji

Historia Interwencje Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia

50 000 złotych dofinansowania, przekaże z budżetu gmina Piła, na renowację zabytkowych ławek w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Umowę o przekazaniu dotacji podpisali dzisiaj proboszcz parafii ksiądz Kazimierz Chudziński SDB i  prezydent Piotr Głowski. Przypomnijmy, że wcześniej kwotą 400 000 złotych, gmina wsparła renowację i prace konserwatorskie organów w kościele pw. Świętej Rodziny.

Ławki w kościele pw. Świętej Rodziny pochodzą z początku XX wieku i tak jak budynek, czy wspomniane wyżej organy, wpisane są do rejestru zabytków. W sierpniu bieżącego roku parafia zwróciła się do gminy z prośbą, o udzielenie finansowego wsparcia przy ich renowacji. 13 września na wniosek prezydenta Piły Piotra Głowskiego, Rada Miasta Piły mając na uwadze fakt, iż  świątynia stanowi jeden z najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie miasta, podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania. Dzisiaj prezydent P. Głowski i proboszcz K. Chudziński SDB podpisali stosowną umowę o przekazaniu pieniędzy.