Zatruwasz powietrze – zapłacisz grzywnę!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ. W sezonie grzewczym służby mundurowe podejmują interwencje związane ze zgłoszeniami dotyczącymi zadymienia, spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z pieców i kominków. Funkcjonariusze przypominają, że za niewłaściwe korzystanie z pieców czy kominków może grozić grzywna. 
Policjanci przypominają o obostrzeniach, dotyczących palenia w kominkach czy piecach. A wszystko przez smog. Nieprzestrzeganie ich może zakończyć się mandatem. I tak, wczoraj policjanci przyjęli kolejne zgłoszenie o wydobywającym się czarnym dymie o nieprzyjemnym zapachu na jednym z osiedli. Kolor dymu nie może być podstawowym wyznacznikiem szkodliwości. Biały dym np. świadczy o dużej zawartości pary wodnej. Szereg toksycznych gazów jest bezbarwnych. Skład spalin z kominka jest jeszcze gorszy od spalin węglowych. Te z kominka zawierają więcej pyłów i szkodliwych związków. Zanieczyszczenia te dostają się do domów, mieszkań. Nie pomagają szczelnie zamknięte okna.
Funkcjonariusze przypominają, że za niewłaściwe korzystanie z pieców czy kominków może grozić mandat karny wysokości 500 zł.
Kiedy sprawa trafi do Sądu- grzywna nawet do 5 tys zł.
Palenie śmieci jest wykroczeniem ? niezależnie od tego czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym, prywatnym podwórku, we własnym, prywatnym piecu ? czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności ? zagrożonym karą aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych.
Art. 19 ustawy o odpadach
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.  Jest to odpowiedzialność prawna.
Zanieczyszczanie środowiska Art. 182
§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli czyn określony w §1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
?
asp. Beata Budzyń
?