Zawody ,,Przeciw Wykluczeniu Strzelców i Strzelectwa przez władze miasta Piła”

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

Strzelecki Klub Sportowy, Inter-Continental” Piła zaprasza na otwarte zawody strzeleckie „Przeciw Wykluczeniu Strzelców i Strzelectwa przez władze miasta Piła”.

„Trójbój Strzelecki – 2023 ” – 26 – 27.08.2023 r. (sobota pneumatyczne oraz niedziela – kulowe i strzelba;
Miejsce: Sala strzelecka klubu – Piła ul. W. Pola 11 oraz strzelnica „HUBERTUS”- Chodzież,
Termin: 26-27.08.2023 r.(sobota – niedziela)
Zawody: Regionalne WZSS
Rodzaje strzelań: Chodzież trójbój = ( karabin mk.+ pistolet mk.+ strzelba „trap” ) oraz pistolet/rewolwer cz. strzelba „ poppery” i karabin mk. „snajper” – 50 m. Piła – neumatyczne: karabin oraz rewolwer.
Kategoria wiekowa: Open, ilość startujących wg zgłoszenia e-mail, zawody@icpila.eu
Kierownik Zawodów: Andrzej Kwiatkowski 534 547 855
„Trójbój Strzelecki – 2023 ”, 26-27.08.2023 . (sobota – pneumatyczne; niedziela – kulowe i strzelba)
Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych – pistolet/rewolwer, karabin i strzelba w Chodzieży, oraz rewolwer i karabin pneumatyczny w Pile. Klub zabezpiecza broń w konkurencjach: karabin i pistolet mały kaliber, strzelba, pistolet centralny zapłon oraz w konkurencjach pneumatycznych ponadto jeden karabin „snajper” mk. 50 m. prosimy o posiadanie własnej lub wcześniej użyczonej broni. (obowiązuje wpis do rejestru strzelnicy).

1.Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego jako sportu olimpijskiego oraz proobronnego.
Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz Ustawy o Broni i Amunicji.
Promocja Powiatu Pilskiego oraz PSS „Społem” wspierających strzelectwo sportowe, historyczne oraz kolekcjonerów.
Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym do rocznego klubowego rankingu , pistolet, karabin, strzelba. Zapewnienie Członkom Klubu mającym prywatnie wiatrówki do startu z nich w zawodach.

2. Organizatorzy:
Bezpośredni: Strzelecki Klub Sportowy „Inter – Continental” Piła. http://www.icpila.eu/

3. Termin i miejsce zawodów:
26.08.2023 r. w godz. 13.00 -15.00 ( sobota ). Sala strzelecka przy I LO Piła – klubowa (obowiązuje regulamin i procedury przebywania w sali).
27.08.2023 r. w godz.11.00 – 14.00 ( niedziela) Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy „HUBERTUS” Chodzież).

4. A Program zawodów – sobota 26.08.2023 r. w Pile, sala strzelecka ul. W. Pola 11
Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: zawody@icpila.eu , bezpośrednio po rejestracji oraz opłatach wg regulaminu, można posiadać własną wiatrówkę tj. karabinek i rewolwer pneumatyczny do energii 9 Juli. lub prędkości śrutu do 200 m/sek.- tarcza Ts 3 oraz poppery. 13.00 -13:30 Sprawy organizacyjne, 13.30 – 15.00 – konkurencje Kpn.4,5 mm – 2 postawy 10 strzałowe, rewolwer 12 strzałów.
4. B Program zawodów – niedziela 27.08. 2023 r. w Chodzieży:
Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: zawody@icpila.eu , bezpośrednio po rejestracji oraz opłatach wg regulaminu, prosimy o przestrzeganie czasu startu.
10.00 -10:45 Sprawy organizacyjne.
11:00 Rozpoczęcie konkurencji na osiach, tarcze sportowe.
1. Pawilon „Bracki” Oś 25 m – tarcza Ps. dokładna.: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm – 10 strz. ocenianych, 5 strz. próbne.( postawa stojąc – dozwolone oburącz).
2. Oś 50 m – karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm. –10 strz. ocenianych,
5 strz. próbnych ( postawa leżąc z podparciem )
3. Oś „Trap” stanowisko 2 i 4. – 10 rzutków ocenianych – 0 rzutków próbnych.
4. Oś 50 m – 10 strz. tarcza ½ 23p. karabin „snajper” lunety dowolne, bez próbnych.
5. Oś „Dzik” – 25 m. pistolet centralny zapłon – 10 strzałów ocenianych – 3 próbnych (tarcze Ps. dokładna)
6. Oś „Zając” cel – poppery Pump Action x 5 strzałów ocenianych w czasie .
Uwaga: Konkurencja wyróżniana pucharem przy co najmniej 6 startujących – Zapraszamy.
Ok.godz.14:00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących).

5. Uczestnictwo – prawo startu w zawodach oraz procedury:
Członkowie Klubu oraz Inni Członkowie PZSS – posiadający licencję PZSS wcześniej zgłoszeni na adres: zawody@icpila.eu , zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20.00 do czwartku w tygodniu przed zawodami. W przypadku nieobecności należy powiadomić organizatorów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 602 639 030.
• Przybycie do biura zawodów, rejestracji w konkurencjach zgłoszonych wcześniej oraz do godz.12.00 w dniu zawodów można zgłosić udział startu przez osoby które nie zgłosiły wcześniej rezerwacji lub w dodatkowych konkurencjach .
• Posiadający własną broń lub użyczoną, klub zabezpiecza 3 karabiny, 3 pistolety oraz 1 karabin „snajper” kal.5,6 mm ponadto strzelbę do rzutków i poperów.
• Brak stawienia w ustalonym czasie bez informacji, skutkuje brakiem możliwością startu i zwrotu startowego
• Zawodnicy ujęci w zmianach startujących wg zgłoszenia e-mail lub sms po osobistym potwierdzeniu danych na liście startujących oraz w metryczce startu w danej konkurencji, obowiązują metryczki wg PZSS.

6. Klasyfikacja:
• Indywidualna seniorów, młodzież w konkurencji karabin i pistolet 5,6 mm oraz pneumatycznych.

Nagrody:
• Puchary za I miejsca w konkurencji- indywidualnie oraz zespołowo, dyplomy do 5 miejsca w konkurencji lub certyfikat uczestnictwa w zawodach, statuetka dla najlepszego „strzelca z młodzieży” w konkurencji kbks i Ps.

8. Zgłoszenia:
Wcześniej zgłoszeni na adres: zawody@icpila.eu , zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20.00 do czwartku w tygodniu przed zawodami, w przypadku nieobecności należy powiadomić Organizatorów zawodów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 534 547 855 , istnieje możliwość startu w dodatkowych konkurencjach – poza wstępnie zgłoszoną konkurencją przy zgłoszeniu się w dniu zawodów do godz.12.00 w biurze zawodów.
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA – DO 80 ZAWODNIKÓW

9. Koszty uczestnictwa:
A. Konkurencje w Chodzieży:10 strzałów ocenianych, Członkowie klubu startujący z własną broń i amunicję – strzelba = 50,00 zł w tym rzutki, kulowe – pistolet , karabin = 40,00 zł, Startujący z broni i amunicji „organizatora” ponoszą ponadto koszty zużytej amunicji wg kalkulacji po „kosztach”.
Członkowie Honorowi Klubu opłata 50% kosztów startowego + koszty amunicji przy broni i amunicji organizatora.
Młodzież w wieku 13 -18 lat start w konkurencjach mk. pistolet, karabin – bezpłatny, koszty amunicji ponosi organizator.
B. Trzy konkurencje pneumatyczne w Pile; oceniane Kpn 10 strzałów, próbne dowolne, rewolwer 12 strz.
1. rewolwer 2 x 6 do popperów
2. karabin pneumatyczny 2 postawy – stojąc + kolanko
startowe od konkurencji = 20,00 zł ( młodzież bez opłaty startowego)
• Prosimy by Startujący w konkurencjach kulowych posiadali własne lunety obserwacyjne, by je zakupić nie potrzeba promesy, luneta jest indywidualnym wyposażeniem strzelca – „dopasowana do oka”.
• Kontrola broni i amunicji wyrywkowo” na stanowisku przed startem przez Prowadzącego Strzelanie.

10. Inne procedury:
a) Wjazd/wejście na strzelnicą za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności na podstawie rejestru – e-mail (sms) zgłoszenia startu, inni za pokazaniem licencji PZSS.
b) Ustawienie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej.
c) Potwierdzenie przybycia w biurze zawodów – podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów, podpisaniu listy startowej z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, opłata startowego, pobranie metryczki zgłoszonej konkurencji ponadto wpisać do „książki strzelnicy” numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni ( wymogi ustawy o broni i amunicji).
d) Przestrzegania zasad bezpiecznego przenoszenia broni, tylko w futerałach lub zasobnikach, obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa podczas wyjmowania broni na stanowiskach.
e) Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką, obowiązuje ubiór i osprzęt strzelecki w tym ochronniki słuchu i okulary.
f) Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność.
g) Po zakończeniu strzelania konkurencji sędzia podaje przestrzeliny, który wpisuje w metryczkę, wynik w biurze zawodów.
h) Trzy stanowiska strzeleckie w pistolecie i karabinie boczny zapłon wyposażone są w lunety i okulary Organizatora.
i) Każdy startujący ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji o ile nie czeka na oficjalne zakończenie może odebrać w biurze zawodów certyfikat startu, puchary i dyplomy wręczane po zakończeniu wszystkich konkurencji.
j) Wjazd/wejście tylko za zgodą Organizatorów z racji na ograniczoną ilość miejsc – max 80 Uczestników.
k) Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów, określonych dodatkowych procedur i regulaminu na strzelnicy „Hubertus” i sali strzeleckiej klubu oraz wykonywanie poleceń Sędziego Prowadzącego Strzelanie. Kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują kierownik zawodów z kierownikiem biura obliczeń i przedstawia Sędziemu Głównym zawodów. Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur, nie posiadające właściwego ubioru w tym okularów i słuchawek ochronnych lub stoperów nie zostaną dopuszczone do startu w konkurencji.

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.
Oświadczenie startującego ujęte na liście startowej, za osobistym podpisem Startującego.
Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na liście startowej oraz metryczce konkurencji , że zapoznał się z
regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez biuro klubu SKS
„Inter-Continental” Piła zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. z późn. zmianami) w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi
osobowymi jak na liście startowej lub metryczce.

Za Organizatorów
Kazimierz Sadowski – prezes zarządu (wolontariusz)