Zdrowo na sportowo bez używek!

Edukacja Interwencje Piła Wydarzenia Zdrowie

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat zorganizuje turniej rozgrywek w kręgle, podczas którego przeprowadzone zostaną zajęcia wśród dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy z Próchnowa na temat zdrowego trybu życia oraz szkodliwości oddziaływania alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Wspieramy to zadanie publiczne kwotą 5 500 złotych.
Dziś przedstawiciele stowarzyszenia: wiceprezes Zbigniew Szukajło i skarbnik Leszek Szweda podpisali umowę z zastępcą prezydenta Krzysztofem Szewcem, która pozwoli na przekazanie funduszy.

Na co dzień celem stowarzyszenia Bezpieczny Powiat jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do ochrony ludzi i mienia oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu pilskiego. A dodatkowo wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe policji, służb związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 fot. UM, FB: Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat

Zdrowo na sportowo bez używek! – UM Piła (www.pila.pl)