Żeromskiego do remontu

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Samorząd powiatu chodzieskiego otrzymał promesę wstępną na ponad 3,75 miliona złotych. Pieniądze pójdą na długo wyczekiwaną przebudowę drogi powiatowej.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z trzech złożonych wniosków, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację jednego projektu w kwocie 3 751 550,00 zł.

Środki te zostały przyznane na przebudowę drogi powiatowej nr 1533P w obrębie ulic: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej. To ciąg komunikacyjny, który od dłuższego czasu zasługiwał na modernizację. Miarą tego są liczne uwagi mieszkańców, dotyczące szczególnie ulicy Żeromskiego. Wszystko wskazuje na to, że problem ten zostanie wreszcie rozwiązany.

Całkowity szacowany koszt inwestycji wynosi 3 949 000,00 zł, co oznacza że dofinansowanie stanowi 95% tej kwoty. Pozostała część to wkład własny powiatu. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej. Ponadto wykonany zostanie kanał technologiczny oraz oznakowanie pionowe i poziome.

(powiat-chodzieski.pl)