Zgłoś swoją kandydaturę do Złotowskiej Rady Kobiet

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTOW. Trwa nabór do Złotowskiej Rady Kobiet. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 stycznia.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie m.in. diagnozy sytuacji kobiet w Złotowie,  analizy polityki miasta względem kobiet, edukacji mieszkańców w kwestii równouprawnienia płci itp.

W Radzie zasiada 15 osób. Ich praca ma charakter społeczny i nieodpłatny.  Zgłoszenia kandydatek należy dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego.

Nabór trwa do dnia 17 stycznia 2019 roku.

(Red,)
 Źródło: zlotow.pl