Zielona strefa-nie bądź obojętny. Reaguj!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Na stronach internetowych jednostek policji zachodniopomorskiej, oraz Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zamieszczony jest baner „Zielona strefa”. Dzięki „zielonej skrzynce” mieszkańcy mogą zgłaszać on- line przestępstwa lub wykroczenia popełniane przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu. Ponadto apelujemy o reagowanie na wspomniane przejawy łamania prawa.

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami: zielonastrefa@szczecin.policja.gov.pl

Na stronie internetowej jednostki Policji w Wałczu zamieszczony jest baner pod nazwą „Zielona strefa”. Skrzynka ta, daje możliwość zgłaszania przestępstw i wykroczeń popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu. Ponadto reagujmy na przejawy łamania prawa. Jeżeli posiadasz informacje o:

• nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

• oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

• przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

Zareaguj!