Zmarł ks. Stanisław Styrna – Honorowy Obywatel Miasta Piły

Najnowsze Piła Wydarzenia
Parafia pw. Św. Jana Bosko w Szczecinie poinformowała o śmierci Honorowego Obywatela Piły – księdza Stanisława Styrny.
Ks. Stanisław Styrna, jako Proboszcz parafii p.w. Św. Rodziny był założycielem wielu grup parafialnych, które na trwałe wpisały się w kulturę duchową Piły. W wyniku jego osobistych zabiegów w Pile przy parafii św. Rodziny utworzony został Instytut Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz Stanisław Styrna wspierał powstanie parafii p.w. Maryi Wspomożycielki Wiernych na osiedlu Górnym, przyczynił się też do powstania szpitalnej kaplicy.
W latach 1980 – 1988 kapelanem pilskiej opozycji. Po sierpniu 1980 wspierał tworzący się ruch Solidarności, któremu pozostał wierny także po wprowadzeniu stanu wojennego. Systematycznie wspierał duchowo i materialnie rodziny prześladowanych, internowanych i więzionych za przekonania. Był przewodniczącym oddziału pilskiego Diecezjalnego Komitetu Pomocy Represjonowanym.
Pracę w Pile zakończył po upływie 9 letniej kadencji w 1988 r. Później pracował w Szczecinie. To też w najbliższy wtorek odbędzie się pogrzeb. O godzinie 11.30 będzie wystawienie ciała w kościele św. Jana Bosko. O 12.30 rozpocznie się msza św. pogrzebowa.