Zmiana cen biletów od 10 października. Będą podwyżki

Biznes Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Podróże Wydarzenia

Miejski Zakład Komunikacji w Pile informuje, że z dniem 10 października nastąpi zmiana taryfy opłat za usługi przewozowe.

Podwyżka zakłada wzrost cen biletów jednorazowych o 40 groszy i biletów okresowych na poziomie ok. 10 %, przy zachowaniu w ofercie biletów okresowych o różnych okresach ważności. Najbardziej popularny bilet miesięczny sieciowy, na nieograniczoną liczbę przejazdów we wszystkie dni tygodnia oferowany będzie w cenie 110 zł.
Polecamy  bardzo korzystne bilety: 90-dniowy i 180-dniowy.
Podkreślamy, że oferta biletów okresowych obejmuje nieograniczoną liczbę przejazdów na terenie trzech gmin: Gminy Piła, Gminy Ujście i Gminy Szydłowo.

Zmiany cen biletów związane są z drastycznie wrastającymi kosztami działalności – inflacja oraz szczególnie dotkliwy wzrost cen paliwa.  Analogiczna sytuacja bardzo dotkliwego wzrostu kosztów  działalności w zakresie komunikacji zbiorowej dotknęła niemal wszystkie polskie miasta.  W naszym przypadku przedstawiona podwyżka cen biletów będzie mniej odczuwalna dla  grupy stałych klientów.

Elementem promocji komunikacji miejskiej jest również utrzymanie w ofercie długookresowych biletów – 90 dniowego, czy 180 dniowego, w bardzo korzystnych cenach. Wraz z optymalizacją oferty przewozowej i zaplanowaniem dogodnych przesiadek dla pasażerów, zostały wycofane bilety trasowane, czyli bilety na jedną, wybraną przez pasażera linię, których cena zbliżona była do ceny biletu sieciowego – stąd minimalny wzrost w zakresie biletu okresowego, który jednocześnie będzie stanowić atrakcyjną alternatywę dla grupy pasażerów korzystających dotychczas z biletów trasowanych.

Podstawa prawna :
Zarządzenie Nr 1865(436)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 września 2022 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile (MZK Piła Sp. z o.o.).

Zarządzenie w pełni respektuje istniejący od lat zakres ulg i zwolnień, zarówno ulg gminnych, jak i ustawowych – respektowanych przez przewoźnika w pełnym zakresie.

źródło: MZK Piła