LIZBONA, czyli zagraniczne staże w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 16 listopada br. w auli szkolnej Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile odbyła się uroczystość podsumowująca projekt „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”.

Piętnastu uczniów technikum w zawodzie technik logistyk, z rąk pana wicedyrektora Piotra Halamy i koordynatora projektu – pani Beaty Hanak, otrzymało certyfikaty odbycia praktyk oraz dokumenty „Europass – Mobilność” potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe. Projekt  „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt rozpoczął się ZSpT 01.10.2020 roku i będzie trwał do 30.09.2022. Kwota dofinansowania wynosi 89624,00 EURO. Miesięczny pobyt w Lizbonie dla przyszłych logistyków był szansą na udoskonalenie umiejętności zawodowych, wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz poprawę kompetencji społecznych.

-Praktyki to nie tylko czas poświęcony pracy i rozwojowi zawodowemu, ale także wspaniałe możliwości poznawania portugalskiej kultury, tradycji, zawierania nowych i trwałych przyjaźni. Kolejnym uczestnikom życzymy również niezapomnianych przeżyć i wielu cennych doświadczeń – powiedziała Beata Hanak.

 

Mateusz Kociński