ZMIANY KADROWE W PILSKIEJ JEDNOSTCE

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Wczoraj w sali konferencyjnej pilskiej jednostki odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski wręczył listy gratulacyjne i mianował policjantów na wyższe stanowiska służbowe.

Wczoraj podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski wręczył list gratulacyjny i życzył dalszych sukcesów zawodowych komisarzowi Krzysztofowi Król, który z dniem 5 czerwca został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąkę na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile. Komisarz Krzysztof Król od 3 kwietnia br miał powierzone obowiązki na tym stanowisku.

Szef pilskich policjantów na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego mianował komisarza Łukasza Pawlickiego, a obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą powierzył podkomisarzowi Dariuszowi Kapustyńskiemu. Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia listu gratulacyjnego dla podkom. Jakuba Franc za uzyskanie awansu na I stopień w korpusie oficerów młodszych.

Komisarz Łukasz Pawlicki służbę w pilskiej jednostce rozpoczął w 2004 roku. Od początku związany był z Wydziałem Dochodzeniowo- Śledczym, gdzie prowadził sprawy dotyczące różnych kategorii przestępstw. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika tego wydziału, a następnie w grudniu 2022 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

Podkomisarz Dariusz Kapustyński w 2008 roku rozpoczął służbę w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. W 2012 roku zaczął swoją karierę zawodową w Wydziale Kryminalnym pilskiej jednostki, gdzie zajmował się sprawami związanymi z przestępczością przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Od 15 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Komendant Powiatowy Policji w Pile pogratulował wyróżnionym policjantom, życzył również owocnej współpracy z podległymi funkcjonariuszami oraz wielu sukcesów w codziennej służbie.

KPP Piła