POLICJA NA 26. CHODZIESKICH TARGACH GOSPODARCZYCH

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

Chodziescy policjanci zostali zaproszeni do wystawienia stoiska profilaktycznego na 26. Chodzieskich Targach Gospodarczych. Dla mundurowych to wyśmienita okazja do promowania zawodu policjanta oraz przekazania ważnych informacji o szeroko pojętym bezpieczeństwie.

Na odwiedzających stoisko chodzieskiej Policji czekały różnego rodzaju broszury, ulotki o tematyce bezpieczeństwa. Policjantki edukowały dorosłych w zakresie narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Objaśniały działanie poszczególnych substancji, sposób ich zażywania, ale także tłumaczyły, na co powinni zwrócić uwagę opiekunowie prawni, jeśli mają podejrzenia, że ich dziecko sięga po jakieś zabronione substancje. Poza tym tłumaczyły, jakie są zagrożenia zdrowotne, wynikające z zażywania takich substancji. Zaprezentowana walizka narkotykowa pozwoliła zapoznać się z imitacjami substancji uzależniających oraz przedmiotów wykorzystywanych przez młodzież do zażywania tych substancji.

Spotkania z mieszkańcami były także okazją do poruszenia tematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i nowymi regulacjami prawnymi w tym obszarze.

W ramach programu Bezpieczne Życie Seniorów tę grupę społeczną edukowano z zakresu bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Omawiano poszczególne zagrożenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszustwa, bowiem te cały czas są odnotowywane.

Dla najmłodszych przygotowano kolorowanki, gry i zabawy o tematyce bezpieczeństwa. Zachęcano do korzystania z Pyrkowej Krainy – aplikacji, która bawi i zarazem uczy bezpiecznych zachowań.

Formuła festynu, pikniku czy targów zawsze jest także okazją do wymiany zdań, dyskusji z mieszkańcami, którzy w rozmowach niejednokrotnie zgłaszają swoje problemy, czy spostrzeżenia. Z pomocą w niektórych sytuacjach przychodzi Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą policjanci wskazują jako narzędzie pomocne do rozwiązywania takich problemów. Tym, którzy zainteresowani byli kwestiami wstąpienia w szeregi Policji, policjanci tłumaczyli, jak wygląda cały proces przyjęcia do służby.

KPP Chodzież