ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

Podczas środowej odprawy Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołaj Szydzik wręczył wybranym policjantom rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych. Z czarnkowską komendą pożegnał się Naczelnik Wydziału Prewencji – asp. sztab. Sławomir Jagła, który odszedł na emeryturę, jego następcą został kom. Zbigniew Faluta. Od 1 marca nastąpiły również zmiany na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej komendy oraz Kierownika Posterunku Policji w Lubaszu.

W minioną środę tj. 1 marca br. podczas odprawy kadry kierowniczej Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołaj Szydzik wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Jakubem Namerłą w imieniu policjantów i pracowników podziękował dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji asp. szt. Sławomirowi Jagle za wieloletnią służbę, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu obowiązków. W przedmowie pod adresem emerytowanego funkcjonariusza padło wiele pochlebnych oraz życzliwych słów. Szef czarnkowskich policjantów życzył Naczelnikowi wielu powodów do radości i czasu poświęconego rodzinie.

Asp. szt. Sławomir Jagła wstąpił w szeregi mundurowych w 1995 roku. Najpierw pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a w 1999 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie. Przez wiele lat związany był z pionem prewencji, gdzie z dużym zaangażowaniem pełnił obowiązki służbowe na różnych stanowiskach. Był policjantem Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, dzielnicowym, kierownikiem rewiru dzielnicowych, specjalistą ds. prewencji kryminalnej i nieletnich, Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, a od 2010 roku nieprzerwanie Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Przez te 28 lat służby był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za osiągnięte w służbie wyniki. Dał się poznać nie tylko jako bardzo dobry policjant, jako przełożony, ale także jako kolega. Został odznaczony srebrną i brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant” oraz ,,Krzyżem Niepodległości KL. II” za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Nowym Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie został kom. Zbigniew Faluta, który do służby w Policji przyjął się w dniu 16 sierpnia 1994 roku. Po odbyciu szkolenia podstawowego podjął służbę w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym KRP Warszawa Mokotów, a od 1998 w Komendzie Powiatowej Policji w Pile. Jest policjantem o dużym doświadczeniu zawodowym. Pełnił służbę w Rewirze Dzielnicowych początkowo jako dzielnicowy, a następnie jako kierownik rewiru. Pracował także w Zespole Wykroczeń oraz jako dyżurny Zespołu Dyżurnych. W 2020 roku został przeniesiony na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji pilskiej jednostki, a od 1 marca br. kieruje pionem prewencji czarnkowskiej komendy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Również z dniem 1 marca 2023 roku szef czarnkowskiej jednostki powierzył obowiązki służbowe:

– Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego – st. asp. Patrykowi Macyszynowi, dotychczasowemu funkcjonariuszowi Wydziału.

St. asp. Patryk Macyszyn służbę w Policji rozpoczął w 2007 roku. Najpierw pracował w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym czarnkowskiej komendy, a potem jako dzielnicowy na terenie gminy Czarnków i gminy Lubasz. W 2017 roku został przeniesiony do Wydziału Kryminalnego, gdzie prowadząc postępowania przygotowawcze dał się poznać jako policjant zaangażowany w realizację powierzonych obowiązków służbowych. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

– Kierownika Posterunku Policji w Lubaszu – asp. Piotrowi Kolassie, który do tej pory był dzielnicowym posterunku.

Asp. Piotr Kolassa wstąpił w szeregi mundurowych w 2009 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego pełnił służbę w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. W 2016 roku został dzielnicowym Posterunku Policji w Lubaszu, gdzie służył pomocą mieszkańcom gminy Połajewo. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podinsp. Mikołaj Szydzik docenił dotychczasowe zaangażowanie funkcjonariuszy w służbie oraz wyraził przekonanie, że nowo powołani naczelnicy oraz kierownik zadbają o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

KPP Czarnków