Znamy finalistów

Edukacja Najnowsze Wydarzenia

Znamy finalistów etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który od lat organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana to najpopularniejsza, wśród tego typu wydarzeń zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Obejmuje ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

– Jestem nie pod dużym, ale pod ogromnym wrażeniem poziomu wiedzy, jaki prezentują uczestnicy Olimpiady, tym bardziej, że ma ona interdyscyplinarny charakter. Tu nie wystarczy być piątkowym uczniem, tu trzeba mieć wyjątkowe zdolności i pasje, których tym młodym ludziom z pewnością nie brakuje – mówi Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Aktualnie aż 64 senaty wyższych uczelni państwowych przyznały finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Finaliści oraz laureaci etapu okręgowego otrzymali nagrody rzeczowe: rowery, czytniki e-book, smartwatche.

Lista szkół, których uczniowie zdobyli tytuł laureata i zostali reprezentantami województwa wielkopolskiego na finał centralny:

VII miejsce – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Lista szkół, których uczniowie zdobyli tytuł finalisty etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

IX miejsce – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

XII miejsce – Zespół Szkół w Łobżenicy

Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  • Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego