Żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki” szkolili pilskich leśników

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Obsługa i działanie na broni, pierwsza pomoc przedmedyczna i ewakuacja rannego z pola walki – to tylko przykładowe zagadnienia, jakich leśnicy z Pilskiej Dyrekcji Lasów Państwowych uczyli się pod okiem żołnierzy z 12. WBOT w Plaskoszu k. Tucholi.

Wspólne szkolenia leśników i żołnierzy odbywają się już od zeszłego roku. Wówczas przeszkolono kilkuset uczestników. Właśnie ruszyła kolejna edycja.
Zajęcia odbywały się tym razem w Plaskoszu w oparciu o Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych. Działania wspierali również terytorialsi z 8. Kujawsko- Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia nawiązują do przedwojennych tradycji przeszkolenia wojskowego leśników i miały na celu krzewienie tężyzny fizycznej. Przede wszystkim przygotowywały do zadań, które miały być przydzielone w czasie wojny.
To bardzo ważne, by społeczeństwo zdawało sobie sprawę, jak niebagatelną rolę w czasie zagrożeń militarnych mogą odgrywać leśnicy, którzy doskonale znają każdą ścieżkę i teren swojego nadleśnictwa. Domeną żołnierzy jest z kolei taktyka oraz operowanie bronią. Połączenie takich sił z całą pewnością będzie intensyfikowało działania dywersyjne a co za tym idzie – będzie kluczem do sukcesu w przypadku zagrożenia – tłumaczy płk Dariusz WYRZYKOWSKI, cz.p.o. dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Podczas ćwiczeń, jednym z zadań leśników była ewakuacja rannych osób z płonącego budynku, którym następnie należało udzielić pierwszej pomocy. Każde tego typu szkolenie trwa pięć dni. Lasy Państwowe dysponują zasobami, które już wcześniej były wykorzystywane przez żołnierzy WOT do szkoleń poza obiektami wojskowymi. Ponadto w szeregach 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej służbę pełnią leśnicy, którzy charakteryzują się doskonałą znajomość terenu.
Porozumienie między DWOT i Lasami Państwowymi zostało podpisane 27. kwietnia ubiegłego roku właśnie w Plaskoszu k. Tucholi.

por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA
foto: DWOT

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej