75 TYS. ZŁ NA REMONT TOROWISKA I WAGONIKÓW KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

Interwencje Najnowsze Piła

W trosce o nasze obiekty historyczne i atrakcje turystyczne powiatu pilskiego Eligiusz Komarowski, starosta pilski wystąpił do samorządu Wielkopolski o dofinansowanie dla Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, która liczy już blisko 127 lat.

30 maja tego roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu 75 tys. zł  dofinansowania. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowanie przejazdów turystycznych na szlaku kolejki wąskotorowej w Białośliwiu, naprawę torowiska oraz na odrestaurowanie wagonów osobowych.
– Każde środki pozyskane z zewnątrz są ważne i cieszą. Dziękuję radym Sejmiku – mówi starosta.

źródło: https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/5158,75-tys-zl-na-remont-torowiska-i-wagonikow-kolejki-waskotorowej