Poznaj Polskę

Biznes Chodzież Inwestycje Najnowsze Podróże Wydarzenia

Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – edycja 2022, realizowanego przez Ministra Edukacji  i Nauki na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego i poznawania Polski.

Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 25 000 zł. Wkład własny: 11 331 zł.  Całkowity koszt zadania to 36 331 zł. Dofinansowaniem zostały objęte szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Jeszcze przed zakończeniem obecnego roku szkolnego planuje się realizację 2 kilkudniowych wyjazdów szkolnych, które mają pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego poprzez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków.

 

źródło: https://www.powiat-chodzieski.pl/aktualnosc-1099-poznaj_polske.html