Apel RMP o szybki wybór osoby pełniącej obowiązki prezydenta Piły

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Dzisiaj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piły, podczas której radni przegłosowali apel, w sprawie wszczęcia przez wojewodę wielkopolskiego procedury, powołania dotychczasowej zastępczyni prezydenta Piły Beaty Dudzińskiej, do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Piły.  Radni upoważnili jednocześnie przewodniczącą RMP, do przekazania apelu wojewodzie wielkopolskiemu. 

 

Autorzy apelu argumentowali, że ich inicjatywa wynika z troski o ciągłość funkcjonowania Urzędu Miasta Piły, obsługi i załatwiania spraw mieszkańców oraz uruchomionych już inwestycji a także toczących się procedur umożliwiających rozpoczęcie kolejnych podobnych przedsięwzięć. W ich opinii powołanie Beaty Dudzińskiej do pełnienia obowiązków prezydent miasta, przełoży się na szybkie, sprawne i kompetentne kontynuowanie zadań organów gminy.

Treść apelu:

My, radni Rady Miasta Piły w związku z wyborami parlamentarnymi, w wyniku których prezydent Piotr Głowski uzyskał mandat posła Rzeczypospolitej Polskiej – mając na uwadze troskę o ciągłość funkcjonowania Urzędu Miasta Piły, obsługi i załatwiania spraw mieszkańców oraz uruchomionych już inwestycji a także toczących się procedur umożliwiających rozpoczęcie kolejnych podobnych przedsięwzięć – zwracamy się do Pana Wojewody o wszczęcie procedury powołania Pani Beaty Dudzińskiej, pełniącej przez ponad trzynaście lat funkcję zastępcy prezydenta Piotra Głowskiego, do pełnienia obowiązków organu wykonawczego w Pile.

Pozytywna Pana decyzja przełoży się na szybkie, sprawne i kompetentne kontynuowanie zadań organów gminy.

Jesteśmy przekonani, że tak samo Panu jak i nam zależy na dobru naszego miasta oraz jego mieszkańców. Dlatego liczymy na zrozumienie z Pana strony, czego potwierdzeniem będzie wyznaczenie Pani Beaty Dudzińskiej do pełnienia obowiązków organu wykonawczego zgodnie z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym.

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Piły do przekazania apelu do Wojewody Wielkopolskiego.

Za przyjęciem apelu było 13 głosów, 7 było przeciw, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, a dwoje radnych było nieobecnych podczas sesji.

pila.pl