Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki zakończona.

Inwestycje Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki została zakończona!

W ramach tego przedsięwzięcia powstało 759,96 mb drogi rowerowej o szerokości 2,5 mb. Koszt tej inwestycji wyniesie 1 082 400 zł, a wykonawcą jest Grupa – Jaworski sp. z o.o.
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 498 606,69 zł, z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 341 000 zł oraz ze środków własnych Gminy Trzcianka 242 793,31 zł.

Projekt pn. „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki” został dofinansowany w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Trzcianka.pl