ĆWICZENIA DOSKONALĄCE JRG

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W miesiącu sierpniu br. zmiany służbowe JRG przeprowadziły cykl szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w szczególności z zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego i technicznego.

Jednym z bieżących tematów doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu 2023 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży są ćwiczenia z tematyki dotyczącej działań ratownictwa wodnego, wysokościowego i technicznego z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG PSP.
Ponadto w okresie wakacyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, przeprowadzili rozpoznania operacyjne miejsc wodowania łodzi i inne miejsca pozwalające ma wodowanie jednostek pływających oraz przeprowadzili wspólne patrole akwenów wodnych z Policją.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: archiwum JRG.