Dzieje się na Zamkowej w Chodzieży

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ.  Na ulicy Zamkowej  w Chodzieży rozpoczął się remont sieci wodociągowej.

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej miasta,   z eksploatacji zostanie wyłączona sieć wodociągowa wykonana z azbestocementu oraz żeliwa. W to miejsce wybudowanych zostanie ok. 230 mb sieci wodociągowej DN 160 PE. Wymienionych będzie również 10 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z polietylenu (PE) o łącznej długości ok. 90 mb. Większość prac wykonywana będzie bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego. Pozwali to na szybsze prowadzenie prac,  ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych.

Z uwagi na zabytkowy charakter rejonu ul. Zamkowej prace prowadzone są pod stałym nadzorem archeologicznym. Zakończenie robót planowane jest w połowie września 2018r.

Ulica Zamkowa doczeka się nie tylko nowej sieci wodociągowej, ale i chodnika. Środki na ten cel –  o czym kilka dni temu poinformowano  na profilu FB powiatu chodzieskiego i co widać na powyższej fotografii –  są już zabezpieczone.

 (Red.)
 Źródło. chodziez.pl