Trzcianeckie WTZ w nowej siedzibie

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Dzisiaj rano w Urzędzie Miejskim Trzcianki podpisano umowę najmu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 14, z przeznaczeniem na użytek Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli: burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, przedstawiciele Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela                     w Trzciance: przewodniczący zarządu (proboszcz parafii) ks. Wawrzyniec Skraba, prezes zarządu ks. Marian Mordarski, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance Katarzyna Matuszczak oraz kierownik Referatu Budynków Komunalnych Marian Patalas.

 (Red.)
 Źródło: trzcianka.pl