Gospodynie zajęły wysokie podium

Najnowsze Piła Wydarzenia

W Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku odbyła się konferencja “Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”, którą organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas wydarzenia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą “Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz Czystego Powietrza”.

Trzecie miejsce w tym konkursie zajęło KGW Kłodzianki, otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł – Gratulujemy pomysłowości, zaangażowania w podjęte działania i zachęcania, szczególnie dzieci i młodzieży, do dbania o czyste powietrze i stan naszego środowiska – mówi wójt Tobiasz Wiesiołek.

***

Konferencja była świetną okazją do rozmów na temat m. in. sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii i elektromobilności, wapnowania gleb, przeciwdziałania suszy rolniczej, usuwania azbestu,  populacji pszczół jako wskaźnika stanu środowiska, zastosowania pomp ciepła, czy też poprawy jakości wód.

Podczas konferencji goście oprócz wysłuchania interesujących wystąpień mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich, a także poznać możliwości i warunki otrzymania dofinansowań na przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Na stoiskach informacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu można było zasięgnąć informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.

UG Szydłowo, wfosgw