Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu!

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.

 

Powiat pilski

12 065 000 zł przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego

 • Gmina Białośliwie

– 6 650 000 budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu

 

 • Gmina Łobżenica

– 3 666 000 zł modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P

– 4 700 000 zł modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko

 

 • Gmina Piła

– 5 000 000 zł przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P

– 16 650 000 zł modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile

 

 • Gmina Szydłowo

– 3 230 000 zł Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)

– 9 300 000 zł budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych

 

 • Gmina Kaczory

– 1 387 000 zł budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo Etap II

– 2 015 662,50 zł rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo

 

 • Gmina Miasteczko Krajeńskie

– 3 524 703,60 zł budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec

 

 • Gmina Wyrzysk

– 950 000 zł Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku -1 etap

– 2 125 000 zł budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią

– 2 802 500 zł przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna

 • Gmina Ujście

– 551 072,30 zł modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłonowo

– 1 315 026,09 zł przebudowa drogi gminnej na dz. nr 124 w Jabłonowie i dz. nr 67 w Węglewie

– 6 180 292,91 zł budowa sali sportowej z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kruszewie.

 

 • Miasto i Gmina Wysoka

– 1 900 000 zł budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach II etap

 

Powiat chodzieski

3 751 550 zł przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa

 • Gmina Chodzież

– 859 000 zł budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież

– 1 080 000 zł budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież

– 3 460 000 zł budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież

 • Gmina Miejska w Chodzieży

– 4 656 032,03 zł modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży

 

 • Gmina Budzyń

– 5 000 000 zł budowa dróg – ulic: Sportowej, Przylesie, Świerkowej w Budzyniu oraz przebudowa drogi gminnej w Podstolicach

 

 • Gmina Margonin

– 6 840 000 zł budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin

 

 • Gmina Szamocin

– 2 088 765 zł budowa infrastruktury drogowej i wod.- kan. od ul. Łąkowej do ul. Marcinkowskiego w Szamocinie

 

 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki

–  2 184 500 zł termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie

2 550 000 zł przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk

 • Gmina Czarnków

– 720 000 zł budowa boiska sportowego w miejscowości Gębice

 

 • Gmina Miasta Czarnków

– 10 800 000 zł przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie

 

 • Gmina Drawsko

– 3 150 000 zł termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami

 

 • Gmina Trzcianka

– 5 000 000 zł budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. “Trzcianka-Południe”

 

 • Gmina Wieleń

– 8 050 000 zł przebudowa ulic w Rosku

 

 • Gmina Krzyż Wielkopolski

– 4 750 000 zł budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim

 

 • Gmina Lubasz

– 4 500 000 zł modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie

 

 • Gmina Połajewo

– 10 200 000 zł budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie

 

 

Powiat złotowski

4 200 000 zł kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych

9 000 000 zł przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje.

 • Gmina i Miasto Złotów

– 3 400 000 zł budowa przedszkola publicznego w Złotowie

 

 • Gmina Złotów

– 1 350 000 zł budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny

– 2 850 000 zł budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno

 

 • Miasto i Gmina Jastrowie

– 1 000 000 zł budowa świetlicy przy OSP Sypniewo

– 1 500 000 zł przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu

 

 • Gmina i Miasto Krajenka

– 1 453 500 zł przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych

– 1 700 000 zł budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka

 

 • Gmina Lipka

– 2 850 000 zł przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice

– 4 500 000 zł utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie

 

 • Gmina Okonek

– 10 600 000 zł rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku

 

 • Gmina Tarnówka

– 4 200 000 zł budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka

 

 • Gmina Zakrzewo

– 3 515 000 zł budowa kanalizacji w Śmiardowie Złotowskim

– 4 818 397,33 zł przebudowa drogi gminnej w Poborczu

 

-Do powiatów i gmin w moim okręgu trafi łącznie 461 571 699,78 zł. Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu. Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska – podkreśla poseł Marta Kubiak.

Materiał prasowy