Mieszkańcy mówią zdecydowanie NIE dla nowej nazwy ulicy “Ofiar Gór Morzewskich”

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Mieszkańcy ulicy Ofiar Gór Morzewskich nie chcą zmiany nazwy “swojej” ulicy. Ani na tę zaproponowaną w ankiecie, czyli ?Ofiar Niemiec Hitlerowskich w Górach Morzewskich?, ani na żadna inną związaną z tym wydarzeniem.

W okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z pełnoletnimi osobami zamieszkującymi (329 osób) oraz prowadzącymi działalność gospodarczą (39 podmiotów) przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży w sprawie zmiany nazwy ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Konsultacje odbyły się w formie ankietyzacji (razem 368 ankietowanych).

Ankietowani udzielali odpowiedzi w zakresie:
1) zgody na zmianę nazwy ulicy ?Ofiar Gór Morzewskich? na ?Ofiar Niemiec Hitlerowskich w Górach Morzewskich?,
2) dopuszczenia zmiany nazwy ulicy ?Ofiar Gór Morzewskich? na inną nazwę, związaną z tym samym wydarzeniem.

W wyznaczonym czasie do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły 243 sztuki ankiet, w tym 222 od mieszkańców i 21 od przedsiębiorców, z czego 242 sztuki były ważne, 1 sztuka nieważna z powodu nieoddania głosu.
    Na pierwsze pytanie ankietowani odpowiedzieli:
– Tak: 0 ankietowanych, tj. 0,00 % ważnych głosów,
– Nie: 242 ankietowanych, tj. 100,00 % ważnych głosów.
    Na drugie pytanie ankietowani odpowiedzieli:
– Tak: 5 ankietowanych, tj. 2,07 % ważnych głosów,
– Nie: 237 ankietowanych, tj. 97,93 % ważnych głosów.

Rezultatem niniejszych konsultacji jest uzyskanie negatywnej opinii większości mieszkańców i przedsiębiorców, zarówno na temat zmiany nazwy ulicy ?Ofiar Gór Morzewskich? na ?Ofiar Niemiec Hitlerowskich w Górach Morzewskich?, jak i dopuszczenia innej nazwy związanej z tym samym wydarzeniem.

Dalsze decyzje w przedmiotowym zakresie pozostają w wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Chodzieży.

(Red.)
Źródło: chodziez.pl