Mirosław Juraszek starostą chodzieskim

Chodzież Polityka Wydarzenia

CHODZIEŻ. 19 listopada  odbyła sie pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu Chodzieskiego.  Zaczęło się od ślubowania,  a skończyło na wyborze starosty. Został nim Mirosław Juraszek.

Po ślubowaniu  nastapił wybór przewodniczącego Rady. Jedynym kandydatem, którego wysunęli radni, był Waldemar Straczycki, zgłoszony z ramienia koalicji zawiązanej pomiędzy KW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska a KWW Forum Samorządowo-Ludowe. Waldemar Straczycki po wyborze powiedział, że będzie się starać, aby sesje odbywały się sprawnie i w sposób merytoryczny.

Po tym nastąpiło zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących. Zgłoszono trzech, koalicja wytypowała Mariusza Witczuka i Remigiusza Nowaka, a KWW Porozumienie Chodzieskie, posiadający w radzie 4 radnych, Romana Chmarę. W tajnym głosowaniu wygrali ci pierwsi.

a wniosek przewodniczącego Waldemara Straczyckiego, wprowadzono dodatkowe punkty do porządku obrad: wybór starosty, wicestarosty i członków zarządu. Starostą został Mirosław Juraszek, który zdobył 14 głosów i obiecał ciężką pracę oraz że zrobi wszystko, aby troje przeciwnych mu radnych przekonać do współpracy. Zaprosił też Juliana Hermaszczuka, aby przyjął stanowisko jego zastępcy. Julian Hermaszczuk zgodził się i głosami rady został wybrany.

Członkami Zarządu Powiatu zostali Kinga Buszkiewicz i Adrian Urbański. Na następnej sesji, która odbędzie się już 27 listopada, starosta Mirosław Juraszek zaproponuje radnym wybór piątego członka Zarządu Powiatu.

(WM)
 Źódło: powiat-chodzieski.pl