Na laureatów czekają nagrody

Biznes Kultura Najnowsze Regiony Środowisko Wydarzenia

Już 8 listopada  podczas uroczystej Gali Samorząd Województwa Wielkopolskiego wręczy nagrody laureatom XXIII edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 22 lat, ciesząc się dużym zainteresowaniem przyczynia się do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności.

Konkurs przeznaczony był dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów

oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Do Konkursu mogły być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

·         Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

·         Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Ocena 185 projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji pokazała jak wartościowe są działania samorządów terytorialnych podejmowane w celu aktywizacji mieszkańców Wielkopolski. Wskazała również szereg działań podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości życia małych miast i wsi we wszystkich przejawach życia społecznego oraz kulturalnego a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Do Konkursu mógł być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji Konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 550 tys. złotych z czego 350 tys. złotych to środki pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 200 tys. złotych to środki pochodzące z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Laureaci reprezentują powiaty:

·         czarnkowsko-trzcianecki

·         gostyński

·         gnieźnieński

·         grodziski

·         kaliski

·         kępiński

·         kolski

·         koniński

·         kościański

·         krotoszyński

·         leszczyński

·         nowotomyski

·         międzychodzki

·         obornicki

·         ostrowski

·         ostrzeszowski

·         pilski

·         pleszewski

·         poznański

·         śremski

·         średzki

·         turecki

·         wolsztyński

·         złotowski

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie i zachęcamy do relacjonowania go lokalnej społeczności.

 Gala odbędzie się 8 listopada 2022 roku o godzinie 12.00 w Sali 1 F.G. zlokalizowanej w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udzielą pracownicy Wydziału Edukacji Ekologicznej i Organizacji Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: Pani Anna Dąbkiewicz (tel. 61 62 66 415) oraz Pani Karolina Jędro (61 626 64 95).

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego