Nadkomisarz Piotr Gruszka mianowany Komendantem Powiatowym Policji w Chodzieży

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. 31 lipca Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka mianował nadkom. Piotr Gruszkę na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży.

-To trudna i odpowiedzialna praca. Jednak doświadczenie Pana Komendanta jest ogromne i jestem przekonany, że policjanci w Chodzieży będą mieć w Panu ogromne wsparcie. Niech ta służba, daje Panu wiele powodów do zadowolenia – powiedział szef wielkopolskiej Policji.

(Red.)/KPP Chodzież