Nagrodzenia i awansowania wyróżniających się funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W miniony wtorek 18 lipca chodziescy policjanci obchodzili swoje święto. Uroczysta akademia odbyła się w Chodzieskim Domu Kultury. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży insp. Przemysław Kozioł. Coroczna uroczystość jest doskonałą okazją do nagrodzenia i awansowania wyróżniających się funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

Przed południem rozpoczęła się uroczysta zbiórka, w której udział wzięli, poza policjantami i pracownikami Policji, przedstawiciele władz samorządowych, a także instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z Policją na co dzień. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Marcin Towalewski, komendanci ościennych jednostek oraz komendanci w stanie spoczynku, którzy niegdyś kierowali chodzieską jednostką.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości i obejrzeniu filmu o wielkopolskiej Policji głos zabrał gospodarz uroczystości – insp. Przemysław Kozioł, który podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za codzienne zaangażowanie, trud i poświęcenie. Jednak najważniejszą częścią tej uroczystej zbiórki jest zawsze moment, w którym wręczane są akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku tego zaszczytu dostąpiło 21 policjantek i policjantów chodzieskiej jednostki. Podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów nie zabrakło chodzieskiego akcentu, bowiem Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży mł.insp. Przemysław Kozioł z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu otrzymał awans na wyższy stopień policyjny – inspektora, zaś I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży podinsp. Robert Leśniewski – odebrał awans na stopień młodszego inspektora. Nadkom. Marcin Dreger – Komendant Komisariatu Policji w Margoninie – otrzymał w tym roku awans przed terminem na stopień podinspektora.

W dalszej części uroczystości adresy okolicznościowe od Wojewody Wielkopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski odebrało dwóch policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży wyróżnił także trzech pracowników Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. W tym roku 10 policjantów otrzymało także medale związkowe.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Starosta Chodzieski podziękowali wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji za codzienną służbę i pracę.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na uroczystości spotkali się przy filiżance kawy.

KPP Chodzież