Nową drogą do pracy i szkoły

Najnowsze Regiony Złotów

Oficjalnie oddana do użytku została droga dojazdowa do Nowych Potulic z Lipki. Ten 4,5 kilometrowy odcinek kosztował ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie w kwocie.

2 850 000 zł gmina Lipka otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Droga, miejscami robiona od podstaw, ma przede wszystkim służyć mieszkańcom, w tym dzieciom szkolnym, w lepszym funkcjonowaniu i dojazdach do pracy i szkół. Inwestycja została podzielona przez wykonawcę – POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o., z siedzibą w Pile – na pięć etapów. Na otwarciu licznie przybyłych mieszkańców i gości przyjmowało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowych Potulic wraz z sołtysem i radnym Waldemarem Buławą oraz Kołem Łowieckim „Daniel”. Wszystkim użytkownikom życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Fot. UG Lipka