Nowe dowody osobiste. Jutro składanie i wydawanie wniosków tylko do 12.00

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Od najbliższego poniedziałku, 8 listopada 2021 roku będą wydawane nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Dowody osobiste będą teraz bardziej bezpieczne, dadzą nam więcej możliwości. Jednak złożenie wniosku będzie wymagało wizyty w urzędzie.

W związku z wdrażaniem nowego systemu, 5 listopada 2021 Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, który zajmuje się przyjmowaniem wniosków o dowód osobisty, wydawaniem dowodów osobistych i przyjmowaniem zgłoszeń utraty dowodu będzie czynny do godziny 12.00. Punkt Obsługi Interesanta przy ulicy Dąbrowskiego 8 będzie nieczynny w najbliższą sobotę, 6 listopada 2021 roku.

 

WAŻNE!

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
  • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
  • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Wniosek o dowód osobisty możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Pile, pl. Staszica 10 oraz w Punkcie Obsługi Interesanta PTBS przy ul. Dąbrowskiego 8.

Wszystkie dowody wydane przed 8 listopada 2021 roku oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych będzie miała charakter płynny, zakończy się w 2031 roku. Termin ważności dowodów osobistych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych nie przekroczy 3 sierpnia 2031 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl/e-dowod.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
źródło, zdjęcie: gov.pl 

(pila.pl)