Oferta konsorcjum z Mirbudem za 39,49 mln zł wybrana w przetargu na strefę przemysłową w Pile

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Oferta konsorcjum Kobylarni (lider) i Mirbudu (partner), warta 39,49 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko”, podał Mirbud.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3 319 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Wizytówką przedsiębiorstwa jest ponad trzydziestoletnie doświadczenie oraz 750 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych w zakresie budownictwa:

  • przemysłowego (budynki produkcyjne i magazynowe);
  • użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej, galerie handlowe oraz obiekty biurowe i hotelowe);
  • inżynierii drogowej (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, mosty i bocznice kolejowe);
  • mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne).

Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia ponad 1000 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest również rozwinięty park maszynowy zapewniający wykonywanie większości prac na bazie własnego zaplecza.

Źródło: ISBnews/Inwestycje.pl