Ostatnie zawody i podsumowanie roku strzelców

Czarnków Najnowsze Wydarzenia
Ostatni miesiąc roku był dla nadnoteckich miłośników strzelectwa okresem współzawodnictwa, zdobywania nowych uprawnień oraz podsumowań mijającego sezonu. Służyły temu wyjazdowe zawody w Margoninie oraz spotkanie sprawozdawcze w Sarbce.
Nawiązywanie więzi współpracy pomiędzy środowiskami sportu strzeleckiego sąsiadujących ze sobą powiatów północnej Wielkopolski, jest ostatnio ważnym elementem działań bieżących Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. W niedzielę 18 grudnia, na obiekcie zaprzyjaźnionego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Margoninie – odbyło się zarówno uroczyste spotkanie wigilijne, jak i też miały miejsce zawody strzeleckie dzienne (obfitujące m.in. w konkurencje tzw. zawodniczych pojedynków strzeleckich). Natomiast po godzinie 16.00 – ruszyły, po raz pierwszy w toku działalności Stowarzyszenia, strzeleckie zmagania nocne, przy adekwatnym do warunków doborze sztucznego oświetlenia. Równolegle też z ramienia NSS zorganizowany został kurs Sędziego Strzelectwa Sportowego. Miał on na celu
podniesienie uprawnień klasy sędziowskiej czynnych arbitrów, natomiast w odniesieniu do osób zaczynających dopiero przygodę z sędziowaniem zawodów – zdobycie licencji klasy III.
Przedsięwzięcie tak szerokiego zakresu działań było zasługą zarówno kierownictwa czarnkowskiego Klubu, jak i prezesa KBS Margonin Pana Wojciecha Burego – w przygotowaniu lokalu i innych istotnych aspektów organizacyjnych. Całość odbyła się w pozytywnej atmosferze integracji społeczności sportowych oraz rozwoju wspólnych inicjatyw.
Z kolei w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, na położonym w Sarbce obiekcie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Czarnkowie – odbyło się spotkanie NSS z podsumowaniem kończącego się intensywnego roku 2022. Złożyło się na nie zarówno rekreacyjne strzelanie z broni krótkiej i długiej, jak i nagrodzenie klubowiczów wyróżniających się w mijającym sezonie. Przede wszystkim jednak nakreślono plany inicjatyw na następne 12 miesięcy. Zawodnicy Grodu Janka z Czarnkowa spędzili czas w rodzinnej atmosferze, popartej świątecznym poczęstunkiem – już teraz niecierpliwie
oczekując inaugurujących nowy rok, zaplanowanych na 6 stycznia Nocnych Zawodów Styczniowych w Margoninie.
Paweł Garstka – Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie w Czarnkowie