Rolnicy nagrodzeni

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Dzisiaj, tj. 9 listopada 2021 roku, w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pt. „Rola rolnika, by wypadku unikał”.
W konkursie udział wzięło 14 rolników, którzy w okresie od 1.10.2021 roku do 29.10.2021 roku odwiedzili Placówkę Terenową KRUS w Pile i wypełnili testy, a następnie wrzucili je do urny.
Celem konkursu było uświadomienie rolnikom zagrożeń występujących w procesie pracy, upowszechnianie szczególnie niebezpiecznych prac i czynności, których nie mogą wykonywać dzieci, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie promowania i popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
Laureatami konkursu zostali:
Pan Roman Maćkowiak zam. Grabionna – I miejsce
Pani Elżbieta Kowalska zam. Gromadno –II miejsce,
Pani Bożena Hanyżewska-Smełsz zam. Osiek – III miejsce.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe wraz z dyplomem okolicznościowym, laureatom wręczył Pan Grzegorz Płachta, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile.
 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Anna Furmańczyk
KRUS Piła