Piła przejmie zabytkową parowozownię

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Obiekt zabytkowej parowozowni na wniosek prezydenta Piły, przekaże nieodpłatnie gminie Piła, spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna.

Przypomnijmy, że prezydent Piotr Głowski, od kilku lat zabiega o przejęcie przez miasto od Polskich Kolei Państwowych zabytkowej parowozowni. PKP S.A. pozytywnie przyjęła gminny projekt rewitalizacji obiektu, jednak początkowo proponowała odpłatne przekazanie zabytkowych nieruchomości, a następnie nieodpłatne korzystanie na podstawie umowy. W odpowiedzi prezydent Piły podziękował, za życzliwą ocenę projektu i argumentował (pismo w załączniku):

„Wskazany przez Państwa brak możliwości remontu niniejszego obiektu oraz dofinansowania na ten cel, skutkuje koniecznością szukania wsparcia finansowego na zagospodarowanie kompleksu zabytkowej parowozowni w funduszach zewnętrznych. Jednocześnie gmina pozyskane środki finansowe może przeznaczać na nieruchomości, co do których posiada pełne prawo do dysponowania, zaś prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości na podstawie umowy takim prawem nie jest.” – napisał Piotr Głowski.

Argumentacja prezydenta Piły przekonała władze PKP, bo w odpowiedzi   dyrektor zawiadującego zabytkiem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, poinformował Piotra Głowskiego, że spółka jest zainteresowana współpracą z pilskim samorządem i: „… podejmie działania w kierunku przekazania nieruchomości w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”>>, który pozwala PKP na nieodpłatne przekazanie mienia, między innymi jednostkom samorządu terytorialnego.

„W  związku z powyższym przystąpiliśmy do do prac przygotowawczych. Naszym celem jest uzgodnienie możliwości obrotu nieruchomościami stanowiącymi kompleks zabytkowej parowozowni ze Spółkami z Grupy PKP S.A. Po uzyskaniu wszystkich możliwych opinii i zgód będą możliwe  dalsze działania w kwestii przekazania na rzecz Waszego Miasta nieruchomości.” – poinformowała prezydenta Piły (pismo w załaczniku), dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Alina Stachowiak.

Przypomnijmy, że:  Parowozownia została wzniesiona latach 1870-1874 w związku z intensywnym rozwojem kolejnictwa na ziemiach pruskich.  Dzięki zastosowaniu nietypowych rozwiązań architektonicznych stała się wzorcowym obiektem dla kilku tego typu budowli w Europie. Specyficzny   okrągły kształt tego budynku, był między innymi wzorem dla podobnych obiektów wybudowanych w Berlinie i Magdeburgu.

  • https://www.pila.pl/aktualnosci/
  • Piotr Gadzinowski
  • Zdjęcia: UM Piły