Płk Zbigniew TARGOŃSKI nowym dowódcą wielkopolskiej „Dwunastki”!

Najnowsze Regiony Wydarzenia
Najważniejsi są dla mnie ludzie i rozbudowa brygady. To w ludziach tkwi siła, dzięki której możemy służyć lokalnej społeczności. Chcę być dowódcą, który wzbudza zaufanie i daje przykład. Zdecydowanie bliższe mojemu sercu jest motto „za mną!” a nie „na przód!” – mówi nowy dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Zbigniew TARGOŃSKI.
Pułkownik Zbigniew TARGOŃSKI, to oficer z bogatym doświadczeniem w dziedzinie rozpoznania wojskowego. Podczas swojej służby zdobył również wysokie kompetencje z zakresu operacyjnego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne. Na swoim koncie ma także wiele kursów doskonalących. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5. Brygadzie Pancernej
„Skorpion” w Opolu.
Przez ponad 20 lat służył na stanowiskach dowódczo-sztabowych, w wojskach operacyjnych, w tym w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Pułkownik TARGOŃSKI pełnił służbę także w Stanach Zjednoczonych w dowództwie Allied Command Transformation (czyli w Dowództwie ds. Transformacji). Uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Afganistanie, gdzie kierował żołnierzami polskimi i amerykańskimi. Jego zadaniem było prowadzenie analiz, które miały wspierać dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w prowadzeniu działań związanych ze stabilizacją
bezpieczeństwa w prowincji Ghazni.
Od 2017 służył w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. 1.grudnia 2021r. objął stanowisko dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska
Fot. DWOT