POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030. Ogólnopolska konferencja biznesowa w Poznaniu

Biznes Najnowsze Wydarzenia
Już 10 maja w Poznaniu spotkają się przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele samorządów. W gronie ekspertów będą rozmawiać, jak w obecnej, niełatwej sytuacji gospodarczej godzić interes ekonomiczny z oczekiwaniami partnerów biznesowych, inwestorów oraz konsumentów wymagających od producentów i usługodawców działania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.
Zapraszamy Państwa na to wydarzenie: konferencję „POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030”.
10 maja, godz. 10:00 – 13:00 Sala Sesyjna | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
W programie m.in.: Dlaczego liderzy biznesu przywiązują tak wielką wagę do ESG, Agendy 2030 i co to w ogóle jest? Jak aplikować dobre praktyki w dużych korporacjach i sektorze MŚP? Dlaczego firmom i samorządom opłaca się uwzględniać aspekty środowiskowe i społeczne w strategiach biznesowych? Zrównoważony łańcuch dostaw – kogo dotyczy i dlaczego każdego? Zielona transformacja może być szansą na dobrobyt przedsiębiorstw? Raportowanie zrównoważonego rozwoju – czy to już obowiązek każdego podmiotu? Kiedy, jak i skąd sfinansować inwestycje zrównoważonego rozwoju? Konferencja odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań biznesowych pt. „17 Celów w trasie”.
To unikalna okazja do uczestniczenia w forum tworzonym przez specjalistów i praktyków biznesu, a poświęconym nieuniknionym, współczesnym wyzwaniom gospodarczym.
Spotkanie poleca i na nie zaprasza Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., partner wydarzenia. W gronie inicjatorów i partnerów merytorycznych są m.in.: CSR Consulting, UNGC Network Poland.
Uczestnicy zarejestrować mogą się tutaj lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres promocja@wfr.org.pl.
Udział przedstawicieli mediów nie wymaga rejestracji.
O WYDARZENIU:
„POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030 ” to nazwa konferencji organizowana w
ramach ogólnopolskiej kampanii „17 celów w trasie”.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. dołączył do grona partnerów wydarzenia. Spotkania w okresie kwiecień-maj odbywają się w Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.
Celem inicjatywy jest upowszechnienie wyzwań stojących przed biznesem wynikających z Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 25.09.2015 roku nr 70/1 „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.
Agenda, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ, zawiera 17 celów i 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy.
Cykl konferencji zainicjowała organizacja CSR Consulting specjalizująca się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, prowadząca powszechnie rozpoznawalną w kraju Kampanię 17 celów https://kampania17celow.pl/. Wiodącym partnerem merytorycznym jest Global Compact Network Poland. UN Global Compact
to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. UNGC zrzesza obecnie ponad 10.000 członków z całego świata i współpracuje z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami. Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.
Swoją obecność na konferencji w Poznaniu potwierdził Pan Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, który jest krajowym liderem wdrażania idei celów zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.
Spotkanie zainauguruje Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Dział Informacji i Promocji, WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.