PRGOK: wykorzystamy każdą prawną możliwość odzyskania środków od Wyrzyska i Okonka

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów

PIŁA. Minął rok, odkąd bramy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrzysku
i Okonku zostały zamknięte dla mieszkańców, po tym, jak te dwie gminy wystąpiły ze Związku Międzygminnego „PRGOK”. Przez cały czas toczy się postępowanie, które ma doprowadzić do tego, że gminy Wyrzysk i Okonek zwrócą pieniądze za te inwestycje. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który ostatnio zapadł w tej sprawie, nie kończy działań, jedynie wskazuje inne środki prawne. Zamierzamy z nich skorzystać, ponieważ nie może być tak, że za decyzje władz dwóch gmin mają zapłacić tylko mieszkańcy pozostałych gmin należących Związku Międzygminnego.

Przypomnijmy: obiekty w Wyrzysku i Okonku, tak jak pozostałe PSZOK-i na terenie Związku, zostały wybudowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wystąpieniu gmin Wyrzysk i Okonek część dotacji musiała zostać zwrócona, ponieważ otrzymując środki, Związek zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu przez okres pięciu lat. Kwota, jaką trzeba było zwrócić, wyniosła 2 340 287,33 złotych. Władze gmin Okonek i Wyrzysk nie zgodziły się pokryć to zobowiązanie, które wyniknęło z podjętych decyzji o wystąpieniu z „PRGOK”. Związek nie miał takich środków, został więc zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, na spłatę którego z kolei zostały zaciągnięte pożyczki od gmin członkowskich.

Jednocześnie zostały podjęte działania zmierzające do odzyskania tych pieniędzy od Wyrzyska i Okonka. O ile bowiem przynależność do Związku Międzygminnego jest dobrowolna, to jednak należy mieć na uwadze to, że decydując się na wspólne inwestycje i wspólne sięganie po dofinansowanie, należy ponieść konsekwencje złamania ustaleń. A takim złamaniem ustaleń było właśnie wystąpienie ze struktur w czasie obowiązującego okresu trwałości projektu dotyczącego budowy PSZOK-ów. Tą decyzją dwie gminy naraziły Związek na koszty, którego teraz nie mogą ponieść tylko i wyłącznie pozostali uczestnicy. Gminy Wyrzysk i Okonek nie mogą więc nie ponieść żadnych konsekwencji. Byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe.

Co dalej? Związek Międzygminny „PRGOK” wykorzysta każdą prawną możliwość odzyskania środków od Wyrzyska i Okonka. Postępowanie trwa.

 

Dorota Bonzel
specjalista ds. informacji, edukacji i gospodarki odpadami

Fot. (fp)