SPOTKANIE STAROSTY PILSKIEGO Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

Eligiusz Komarowski, starosta pilski spotkał się z burmistrzami i wójtami gmin wchodzących w skład powiatu pilskiego. Spotkanie miało formułę konwentu.

Rozmawiano m.in. o bieżących inwestycjach w gminach, również tych realizowanych przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe oraz o współpracy, także przy wspólnym finasowaniu różnych przedsięwzięć.
– Stale współpracujemy z poszczególnymi gminami, tak by podnosić komfort życia naszych mieszkańców. Tym razem rozmawialiśmy o kolejnych inwestycjach na terenie powiatu, a lista potrzeb jak i pomysłów jest długa. Ale współpraca jest dobra i przynosi efekty – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Jednym z priorytetów są inwestycje drogowe i budowa chodników na terenie gmin powiatu. Obecnie Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe realizuje wiele takich przedsięwzięć. Przypomnijmy, że na ukończeniu jest modernizacja ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Kamiennej na terenie Gminy Piła, trwa budowa 6-kilometrowego drugiego odcinka obwodnicy północnej Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka, na który Powiat Pilski pozyskał 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Trwają także prace modernizacyjne na innych drogach powiatowych, na które Powiat Pilski pozyskał kolejne środki z tego funduszu, łącznie blisko 15 mln zł. Za te pieniądze wyremontowanych zostanie prawie 20 km dróg w gminach. Remonty już się zaczęły, m.in. w gminie Wyrzysk na odcinku Wyrzyska Skarbowy – Gleszczonek – Glesno, a ruszają już kolejne.
– Nasze inwestycje z pewnością poprawią stan infrastruktury drogowej w każdej gminie, a dzięki takim spotkaniom współpraca z poszczególnymi gminami, mam nadzieję, będzie jeszcze efektywniejsza – podsumowuje starosta.
W spotkaniu wzięli udział także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz Artur Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Spotkanie starosty pilskiego z burmistrzami i wójtami – Powiat Pilski