St. kpt. Mirosław Gruchot pożegnał się ze służbą

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. 29 maja 2020 roku był ostatnim dniem służby st. kpt. Mirosława Gruchota – zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Po odczytaniu rozkazu dziennego i przyjęciu służby strażacy przygotowali przyszłemu emerytowi niespodziankę w postaci szpaleru z węża strażackiego, pod którym musiał przejść przy dźwięku syren strażackich. Następnie został ostatni raz polany wodą. Na zakończenie zmiany służby  st. kpt. Mirosław Gruchot  dokonał okolicznościowego wpisu w książce przebiegu służby. Następnie o godz. 12:00 odbyła się oficjalna, uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano odchodzącego po 25 latach służby st. kpt. Mirosława Gruchota. W uroczystości uczestniczyli strażacy, pracownicy cywilni oraz najbliższa rodzina przyszłego emeryta. W czasie uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Wałczu st. kpt. mgr inż. Maciej Mleczarek, który podziękował za wieloletnią służbę oraz przedstawił jej przebieg.

St. kpt. Mirosław Gruchot służbę w Straży Pożarnej rozpoczął 01 grudnia 1994 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Rejonowej PSP w Wałczu jako strażak w służbie przygotowawczej, a od 1999 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu w podziale bojowym JRG. Początkowo pełnił służbę na stanowisku  ratownik a następnie jako starszy ratownik. W okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2003 r. pełnił obowiązki starszego ratownika w codziennym systemie służby w sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych. Z dniem 01 lipca 2003 r. został mianowany na stanowisko starszy technik, a następnie na stanowisko starszy inspektor. Od 01 sierpnia 2010 r. do dnia zwolnienia ze służby zajmował stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej.

St. kpt. Mirosław Gruchot powierzone zdania realizował z zaangażowaniem i na wysokim poziomie merytorycznym. W całym okresie swojej służby wykazywał zaangażowanie,  prezentował wysoką gotowość operacyjną, dyspozycyjność  i aktywność w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, za co został wielokrotnie odznaczony:

  • w roku 1999 Srebrnym Medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?;
  • w roku 2007 Złotym Medalem ?Za zasługi dla Pożarnictwa? i Brązową Odznaką ?zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej?;
  • w roku 2013 Srebrną Odznaką ?Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

W uznaniu wzorowego wykonywania zadań służbowych był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany nie tylko przez Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu ale również przez Komendanta Głównego PSP (IX 2018 r.), Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego (XII 2009 r., VI 2011 r.), a także przez Starostę Wałeckiego i Wójta Gminy Wałcz.

Na zakończenie uroczystej zbiórki st. kpt. Mirosław Gruchot  otrzymał z rąk przedstawicieli załogi życzenia oraz upominki m. in. w postaci szabli oficerskiej i dzwonu strażackiego.

Mł. kpt. Marcin Kulczyk KP PSP w Wałczu

 Fot. KP PSP Wałcz