Stacja i Poradnia w nowej odsłonie

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Kolejny budynek przy ul. Składowej w Chodzieży zyskał nowe oblicze.  Zakończył się remont obiektu zajmowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Chodzieży oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 19 listopada odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie inwestycji, w ramach której wykonano termomodernizację oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Inwestycję dla własnej części budynku oraz dla drugiego współwłaściciela –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chodzieży przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu. Budynek z lat międzywojennych był w bardzo złym stanie technicznym, miał nieszczelny dach, odpadający tynk i niesprawne ogrzewanie. Przeszedł on tylko raz nadbudowę i gruntowny remont na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Budynek jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków, co spowodowało, że zachowana być musiała kolorystyka i elementy architektoniczne niektórych okien i elewacji.

Termomodernizacja dla części budynku należącej do Powiatowej Stacji finansowana była w 50% ze środków Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a 50% kosztów sfinansowano z budżetu  Wojewody Wielkopolskiego. Była to kwota 652 tys. zł. Starostwo Powiatowe w Chodzieży wyłożyło środki na remont części budynku należącej do Poradni.

Powiat Chodzieski