Strażacy apelują do rolników

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. W związku z zakończeniem akcji żniwnej strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie apelują o przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie ustawiania stert, stogów i brogów, które szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymogi dotyczące stert, stogów i brogów

  1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów: ·

a) palnych – 30 m, ·

b) niepalnych i o pokryciu, co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

St. kpt. Krzysztof Olczak
Fot.  KP PSP Złotów