Strzelectwo sportowe jako sport olimpijski i proobronny w pilskich szkołach średnich

Edukacja Najnowsze Piła Regiony Sport Wydarzenia
Powiatowe podsumowanie 2022 roku sportowego w dniu 28.02.2023 roku Strzelectwo sportowe jako sport olimpijski i proobronny w pilskich szkołach średnich.
Zapraszamy do Klubu, organizujemy i prowadzimy – Pełen zakres szkolenia strzeleckiego z broni: pneumatycznej i kulowej – pistolet, karabin mały i duży kaliber oraz strzelby gładko lufowej do rzutków i peiperów.
Szkolenie oraz egzaminy na patent i licencję strzelecką uprawniającą do posiadania broni sportowej – prywatnie.
Zawody, turnieje, warsztaty dla Zainteresowanych – dzieci od lat 13, młodzieży i dorosłych profesjonalne i rekreacyjne.
Klub nasz jest jedynym stowarzyszeniem strzeleckim w Pilskim Regionie biorącym udział w ogólnopolskim i międzynarodowym systemie współzawodnictwa strzeleckiego. Strzelectwo sportowe jako sport olimpijski i proobronnych uprawiane jest przez uczniów i nauczycieli szkół średnich powiatu pilskiego dzięki działaniom Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła oraz dzięki wsparciu – celowej dotacji finansowej Samorządu Powiatu Pilskiego.
Kub od 19 lat organizuje i prowadzi naukę strzelania oraz zawody i mistrzostwa szkól średnich w klasyfikacji : szkoła, uczennica, uczeń, nauczyciel. W ramach współpracy z Pilskim Starostą panem Eligiuszem Komarowskim od 3 lat klub prowadzi warsztaty strzeleckie dla uczniów klas pierwszych w oparciu o podstawy programowe Edukacji dla bezpieczeństwa, podsumowaniem tych działań są Mistrzostwa Powiatu Klas, w roku 2022 odbyły się listopadzie.
W mistrzostwach wystartowało 9 drużyn, w konkurencji karabinek 4,5 mm na dystansie 10 m po 3 x 10 strzałów, siedząc + klęcząc +stojąc, poniżej klasyfikacja liderów do VI miejsca, wyróżnienia w dniu 28.02.2023 r. tylko za I miejsca.
Klasyfikacja drużynowa – miejsce – zespół – ilość punktów:
I .Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 1302
II. Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile kl. 1aLO 1269
III. I Liceum Ogólnokształcące w Pile 1264
IV. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 1240
V. Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile kl. 1cT 1220
VI. Zespół Szkół Technicznych 1206
Czołowa klasyfikacja dziewcząt – miejsce – punkty:
I ROZWAŁKA Amelia 280
II ŁĘPA Alicja 273
III DARUL Katarzyna 269
IV BARTKOWIAK Zofia 269
V ZALEWSKA Zuzanna 268
VI MIZGORSKA Natalia 268
Czołowa klasyfikacja chłopców – miejsce – punkty:
I. KORBA Oliwer 279
II. ĆWIRZEŃ Samuel 273
III. TOMANIAK Mateusz 265
IV. CHOWRA Oliwer 265
V. MROŻEK Jakub 258
VI. KMIOŁA Mikołaj 257
Ponadto za I miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny wyróżnienie otrzymuje
SOCZYWKO Anna uczennica I LO w Pile
Na podsumowaniu roku sportowego statuetki oraz dyplomy otrzymują mistrzowie.
Prezes Zarządu – Kazimierz Sadowski