Świadczenie 500 plus już niebawem zmieni swoją wysokość.

kraj Najnowsze Wydarzenia

We wtorek 27 czerwca rząd przyjął projekt ustawy, zakładający podniesienie kwoty wypłacanej rodzicom o 300 złotych. Kiedy ruszy wypłata 800 plus? Czy zasady programu zmienią się?

Przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , zakłada zwiększenie kwoty świadczenia z programu Rodzina 500 plus do 800 złotych . Jak informuje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, pozostałe warunki pozostaną bez zmian.

Znowelizowane przepisy Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku . Wyższe świadczenie, czyli 800 plus rodzice mają natomiast zacząć otrzymywać najpóźniej od 29 lutego 2024 r. – z wyrównaniem od 1 stycznia . Uzasadnieniem tego terminu ma być konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji technicznych, które mają pozwolić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na sprawną obsługę całego procesu.

Źródło: wiadomosci.wp.pl